• Vis bestellen? Bel 06 – 2201 5060

  • Vis bestellen? Bel 06 – 2201 5060

De Fiskrinder

Welkom op onze website, kijk eens de pagina's voor de standplaats, openingstijden, vis en gezondheid, haring, uw bestelling,

Kom langs en overtuig u zelf...
"even naar Earnewâld om een visje"

Tot ziens in Eernewoude,

De Fiskrinder
Gewoon vis, niks mee mis